pismo młodzieży solidarnej  „BAJTEL” – nagroda SDP im. „Po prostu”

numer 1/87

wrzesień – październik 1987

bajt1 Bajtelm.in. wywiad z Arturem Walusiem (WiP)

numer 2/87

listopad – grudzień 1987

bajtel2 Bajtelwywiad z Januszem Onyszkiewiczem

Barbórka 1987

grudzień 1987

bajtel3 Bajtel(dodatek specjalny)

numer 1/88

styczeń 1988

bajtel4 Bajtelm.in. wywiad z Janem Lityńskim

numer 2/88

luty 1988

bajtel5 Bajtelm.in. wywiad z Jackiem Kuroniem

numer 3/88

marzec 1988

bajtel6 Bajtelm.in. wywiad z Tadeuszem Jedynakiem
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S”

numer 7

kwiecień 1988

bajtel7 Bajtelm.in. wywiad z Andrzejem Celińskim

numer 8

maj 1988

bajtel8 Bajtelm.in. artykuł nt. strajków

numer 9

czerwiec 1988

bajtel9 Bajtelm.in. wywiad z Lechem Wałęsą

numer 10

lipiec – sierpień 1988

bajtel10 Bajtelm.in.  KONSPIRA – gra dla każdego

numer 11

sierpień 1988

bajtel11 BajtelSTRAJK – wydanie specjalne

numer 12

wrzesień 1988

bajtel12 Bajtelm.in. wywiad z Janem Lityńskim

numer 13

październik 1988

bajtel13 Bajtelm.in. wywiad z Janem Górnym

numer 14

listopad 1988

bajtel14 Bajtelm.in. wywiad z Markiem A. Nowickim

numer 15

grudzień 1988

bajtel15 Bajtelm.in. wywiad z Grzegorzem Stawskim
oraz Ryszardem M. Zającem

numer 16

styczeń 1989

bajtel16 Bajtelm.in. Zbigniew Brzeziński – Plan gry

Konspiracja a sb

luty 1989

bajtel17 BajtelPoradnik Klubów Młodzieży Solidarnej

numer 17

luty 1989

bajtel18 Bajtelm.in. Karuzela „Okrągłego Stołu”
wywiad z Wojciechem Maziarskim

numer 18

marzec 1989

bajtel19 BajtelPotrzebny odwrót od wszechwładzy
Zgromadzenie Delegatów NSZZ „S”

numer 19

kwiecień 1989

bajtel20 Bajtelm.in. Niezależne Forum Kultury

numer 20

maj – czerwiec 1989

bajtel21 Bajtelm.in.  Solidarność – Polska Rewolucja

*     *     *

zasoby strony udostępnione dla celów edukacyjnych dla portalu  SCHOLARIS

WESPRZYJ PROJEKT – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO FUNDACJI:  71 1020 2498 0000 8902 0590 7557
pixel Bajtel

pobierz  blankiet wpłaty